Paskolos sutartis ir pasirinkimas, Būsto paskolos


Į Administravimo mokestį neįeina už Kreditą mokamos palūkanos. Apsisprendimo laikotarpis — dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti Kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo Kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

Bendra Kredito gavėjo mokama suma — Kredito sumos ir Bendros vartojimo kredito kainos suma. Bendra vartojimo kredito kaina — Kredito gavėjo už Kredito sumą paskolos sutartis ir pasirinkimas palūkanos ir Administravimo mokestis. Bendra vartojimo kredito kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal šią Sutartį suteikiamo Kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Kredito gavėjui Kredito davėjo iki šios Sutarties sudarymo suteiktais vartojimo kreditais ar ateityje suteikiamais vartojimo kreditais, jei tokių būtų.

Aiškumo dėlei, Bendrą vartojimo kredito kainą nėra įskaičiuojamos: a Netesybos, mokamos už kitas nei Kreditas laiku pagal Sutartį nesumokėtas sumas, ir Paskolos sutartis ir pasirinkimas davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti ir įgyvendinti savo teises pagal Sutartį tais atvejais kai Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį įskaitant bet neapsiribojant išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, kt.

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma — Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu. Bendrosios sąlygos — šios Sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Kredito gavėjo ir Kredito davėjo teisės ir pareigos, Kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.

Duomenų tvarkymas arba duomenų tvarkymas — bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas papildymas ar taisymasteikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir arba aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

užsidirbti pinigų internete iš programų

Elektroniniai kanalai — informacijos perdavimo ir kitų veiksmų atlikimas internetu ar mobiliuoju telefonu. Elektroninio pašto adreso keitimo mokestis — 0,01 EUR vieno euro cento mokestis, kuris taikomas ir kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, jei Sutarties vykdymo metu prarado Kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis vartotojo ID ir laikiną slaptažodį ir nori minėtus duomenis pakartotinai gauti iš naujo nurodomu elektroninio pašto adresu.

Elektroninio pašto adreso keitimo mokestį Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui mokėjimo pavedimu iš savo asmeninės banko sąskaitos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas naują elektorinio pašto adresą. Elektroninio pašto adreso keitimo mokestis nėra įskaitomas į Bendrą vartojimo kredito kainą. Individualiai aptartos sąlygos — Kredito sutarties sąlygos, kurių parengimui Kredito gavėjas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Kredito paraišką ir rinkdamasis vieną iš Kredito davėjo siūlomų kredito variantų.

Individualiai aptartos sąlygos įtvirtinamos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

kaip tikrai užsidirbti pinigų video

Kreditas — pinigų suma, kurią Kredito davėjas pagal Draudžiamų pasirinkimo sandorių strategijos suteikia Kredito gavėjui. Kredito davėjas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tvarkomą vartojimo kredito davėjų sąrašą. Kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas — Totorių g. Kredito davėjo darbo laikas — Tinklalapyje nurodytas Kredito davėjo darbo laikas, kurio metu Kredito davėjas sudaro ir vykdo Sutartį t.

Priima Kredito paraišką, pateikia standartinę informaciją apie Kreditą, sudaro Sutartį su Kredito gavėju, teikia Kreditus, užskaito Kredito gavėjo atliktus mokėjimus, priima pranešimus ir t.

Paskolos sutartis ir pasirinkimas sutartis negali būti sudaroma su neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmeniu arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima paskolos sutartis ir pasirinkimas pagalba, išskyrus Vartojimo kredito įstatyme numatytus atvejus. Kredito gavėjo kreditingumo deklaracija — Kredito gavėjo prieš sudarant Sutartį pildoma Kredito davėjo nustatytos formos deklaracija, kurioje Kredito gavėjas pateikia visą Kredito davėjo paprašytą informaciją, reikalingą Kredito gavėjo kreditingumui įvertinti.

Kredito gavėjo zona — Kredito davėjo internetinės klientų aptarnavimo sistemos vartotojo zona, prieinama Tinklalapio adresu, t. Kredito grąžinimo diena — paskutinė Kredito termino diena, kada Kredito gavėjas privalo sumokėti Kredito davėjui visą Bendrą Kredito gavėjo mokamą sumą t.

Kredito grąžinimo grafikas — Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas mokėjimų grafikas, pagal kurį nustatytomis datomis atlikdamas mėnesines įmokas Kredito gavėjas privalo mokėti pagal Sutartį mokėtinas sumas Kredito davėjui.

Kredito paraiška — Elektroniniais kanalais Kredito gavėjo Kredito davėjui pateikta paraiška, kurioje nurodytomis pagrindinėmis sąlygomis Kredito gavėjas pageidauja skolintis iš Kredito davėjo. Šių skolinimosi Kredito suteikimo sąlygų turiniui Kredito gavėjas gali daryti įtaką pasirinkdamas vieną iš Kredito davėjo siūlomų pagrindinių Kredito sąlygų variantų ar jų kombinaciją.

Kreditas Kredito gavėjui suteikiamas pagal Kredito paraiškoje ir Kredito davėjo Kredito gavėjui pateiktoje standartinėje informacijoje apie Kreditą nurodytas pagrindines Kredito sąlygas, kurios perkeliamos ir yra įtvirtintos Specialiosiose sąlygose.

Kredito paraiškos pateikimas internetu — Kredito gavėjui prisijungus prie Kredito gavėjo zonos, suteikiama galimybė iš kainoraščio pasirinkti pageidaujamą Kredito sumą ir terminą. Kredito gavėjui pasirinkus pageidaujamą Kredito variantą, sistema automatiškai suformuoja Sutarties Specialiąsias sąlygas, su kuriomis Kredito gavėjas turi galimybę susipažinti antrame Kredito paraiškos pateikimo etape.

Kiekvieno Kredito varianto atveju Sutarties Specialiosios sąlygos formuojamos individualiai.

Susisiekite su mumis

Mėnesinė įmoka — konkreti pinigu suma, susidedanti iš Kredito dalies ir palūkanų dalies, kurią kas mėnesį Kredito gavėjas moka Kredito davėjui Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytais terminais ir tvarka. Mėnesinę įmoką Kredito gavėjas moka tuo atveju, kai su Kredito davėju yra sudaroma ilgalaikė Kredito sutartis, o Kreditas suteikiamas 2 dviejų paskolos sutartis ir pasirinkimas arba ilgesniam laikotarpiui su periodiniais mokėjimais.

Metinė palūkanų norma — ne didesnė kaip 75 septyniasdešimt penkių procentų palūkanų norma, kuri kasmet taikoma pagal Sutartį Kredito gavėjui išmokėtam Kreditui ir kurią Kredito gavėjas įsipareigoja mokėti Kredito davėjui Sutartyje nustatyta tvarka už naudojimąsi jam suteiktomis Kredito lėšomis. Netesybos — Sutartyje nustatyta pinigų suma delspinigiai ar baudoskurią Šalis įsipareigojo ir privalo sumokėti kitai Šaliai, jeigu ji laiku nevykdo Sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų.

Refinansavimas — Kredito davėjo suteikiamas Kreditas Kredito gavėjui, siekiant padengti kito kreditas kreditus ar kredito kreditų palūkanas. Registracijos forma — Tinklalapyje pateikta ir Kredito gavėjui registruojantis Tinklalapyje pildoma forma.

Taupymas ir investavimas

Registracijos mokestis — vienkartinis 0,01 EUR vieno euro cento dydžio mokestis, kuris Kredito gavėjo sumokamas patvirtinant registracijos duomenis bei sutikimą tvarkyti Asmens duomenis Elektroniniais kanalais, arba kuris sumokamas patvirtinant Kredito gavėjo banko sąskaitos duomenis, kai Kredito gavėjo registracijos duomenys ir sutikimas tvarkyti Asmens duomenis patvirtinami Kredito gavėjo mobiliuoju elektroniniu kas gali skolintis pasirinkimo sandoriams. Registracijos mokesčio dydis nurodomas ir Tinklalapyje.

Registracijos mokestis nėra įskaičiuojamas į Bendrą vartojimo kredito kainą. Sąskaitos keitimo mokestis — 0,01 EUR vieno euro cento dydžio mokestis, kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, norėdamas pakeisti www.

Man neduodami uždirbti pinigai

Sąskaitos keitimo mokestis nėra įskaičiuojamas į Bendrą vartojimo kredito kainą. Specialiosios sąlygos — sudedamoji ir neatskiriama Sutarties dalis, kurioje išdėstomos konkretaus pagal Sutartį suteikiamo Kredito Individualiai aptartos sąlygos ir kitos specialiosios Sutarties sąlygos. Sutartis — ši tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo Elektroniniais kanalais sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kredito davėjas įsipareigoja signalo dvejetainių parinkčių rodikliai Kredito gavėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis Kreditą tačiau tik tuomet, jeigu a Sutartyje nustatyta tvarka įvertinus Kredito gavėjo kreditingumą Kredito davėjas mano, jog Kredito gavėjas yra pajėgus tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant finansinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir paskolos sutartis ir pasirinkimas Kredito davėjas dėl kitų priežasčių neatsisako suteikti Kredito gavėjui Kreditoo Kredito gavėjas įsipareigoja, jeigu Kreditas jam yra suteikiamas, grąžinti šį Kreditą bei atlikti visus pagal šią Sutartį mokėtinus mokėjimus.

Sutartį sudaro Bendrosios sąlygos bei Specialiosios sąlygos, su visais jos priedais ir esamais bei būsimais jos sąlygų pakeitimais bei papildymais. Paskolos sutartis ir pasirinkimas patvirtinimo priemonės — Kredito gavėjo nurodytas asmens tapatybės dokumentas, kurio galiojimas patikrinamas LR Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazėje, kai Kredito gavėjo nurodytas asmens tapatybės dokumentas yra asmens tapatybės kortelė arba pasas.

Telefono numerio keitimo mokestis — 0,01 EUR vieno euro cento mokestis, kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, jei Sutarties vykdymo paskolos sutartis ir pasirinkimas prarado Kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis vartotojo ID ir laikiną slaptažodį ir nori minėtus duomenis pakartotinai gauti iš naujo nurodomu telefono numeriu. Telefono numerio keitimo mokestį Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui mokėjimo pavedimu iš savo asmeninės banko sąskaitos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas naują telefono numerį.

Telefono numerio keitimo mokestis nėra įskaitomas į Bendrą vartojimo kredito kainą. Tinklalapis — Kredito davėjo internetinė svetainė www.

Tretysis asmuo — kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties Šalis.

Pagrindinis meniu

Kredito terminas — terminas nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos iki Sutartyje nurodytos Kredito grąžinimo dienos. Vartojimo kreditas - Kreditas, suteikiamas be turto įkeitimo ir be konkrečios sutartyje numatytos priežasties. Vekselis - vertybinis popierius, kuris išrašomas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka, ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats, arba įsako tai padaryti kitam.

Atsakovas R. Ieškovas S. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės nutartimi t. Ieškovas T.

Aiškinant šią Sutartį Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygaskiekvieną dokumentą prie Sutarties, bei Šalių vykdant Sutartį siunčiamus pranešimus turi būti laikomasi šių nuostatų: 1.

Vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai, jei kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip. Sutartyje skyrių ir straipsnių antraštės ir paantraštės yra naudojamos tik patogumo dėlei ir neturi įtakos ją aiškinant. Tuo atveju, jeigu yra prieštaravimų tarp Sutarties Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, viršenybė teikiama Specialiųjų sąlygų nuostatoms.

Nuorodos Sutartyje į bet kokią sutartį ar dokumentą, įskaitant bet neapsiribojant šia Sutartimi, reiškia nuorodas ir į jų pakeitimus, populiariausios svetainės, kuriose galite užsidirbti tikrų pinigų ar naują redakciją.

Kredito davėjas, jeigu a Kredito gavėjas suteikė Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, nurodytą Kredito paraiškoje bei Deklaracijojebūtiną Kredito gavėjo mokumui įvertinti, ir ši informacija yra nepakitus bei išlieka teisinga, tiksli ir išsami Sutarties sudarymo bei Kredito suteikimo metu, ir b Kredito davėjo nuomone, įvertinus Kredito gavėjo mokumą, Kredito gavėjas yra pajėgus tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant finansinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir c Kredito davėjas dėl paskolos sutartis ir pasirinkimas pagrįstų priežasčių neatsisako suteikti Kredito gavėjui Kredito, įsipareigoja Sutarties galiojimo metu šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Kredito davėjo darbo laiku Kredito gavėjui suteikti Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą vartojimo kreditą bei leisti Kredito gavėjui naudotis Kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais.

Kredito davėjas gali suteikti Kredito gavėjui Kreditą kaip Vartojimo Kreditą arba refinansuoti Kredito gavėjo Kredito davėjui nurodytų kreditorių naudai Kredito gavėjo įsipareigotas įvykdyti skolines prievoles, kurias Kredito gavėjas yra prisiėmęs asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms patenkinti.

Konkreti kredito rūšis nurodoma Sutarties specialiose sąlygose. Vartojimo kreditas - tai kreditas, suteikiamas be turto įkeitimo ir be konkrečios kredito sutartyje nurodomos paskirties. Kreditas yra suteikiamas refinansuoti Kredito gavėjo Kredito davėjui nurodytų kreditorių naudai Kredito gavėjo įsipareigotas įvykdyti skolines prievoles, kurias Kredito gavėjas yra prisiėmęs asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms patenkinti.

akcijų rinkos atidaro demonstracinę sąskaitą

Kredito davėjui suteikus Kreditą šioje Sutartyje numatyta tvarka, Kredito davėjo refinansuojami Kredito gavėjo skoliniai įsipareigojimai Kredito sumos apimtyje yra įvykdomi Kredito lėšomis, kurias Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Kredito davėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Kredito gavėjas įsipareigoja laiku ir pilnai grąžinti Kredito gavėjui pagal šią Sutartį suteiktą Kreditą, mokėti palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius bei visus kitus Sutarties Specialiosiose sąlygose išvardintus mokesčius ir mokėjimus.

prekyba kaip profesijos apžvalgos

Tuo atveju, kuomet Kredito gavėjas grąžina paimtą Kreditą ar jo dalį prieš terminą Sutartyje nustatyta tvarka, grąžintos sumos nebegali būti pasiskolintos iš naujo. Norėdamas tam tikras sumas pasiskolinti iš naujo, Kredito gavėjas turi sudaryti naują vartojimo kredito sutartį su Kredito davėju Tinklapyje skelbiama tvarka ir sąlygomis. Kredito gavėjo pageidavimu, šios Sutarties pagrindu Kredito gavėjui gali būti suteikiama didesnė Kredito suma, nei reikalinga Sutarties 2.

Suteikto Kredito panaudojimo būdas būdai neįtakoja Kredito gavėjo prievolės tinkamai vykdyti Sutarties 2. Kredito gavėjo pareigos: 3. Suteikti Kredito davėjui išsamią informaciją apie Kredito gavėjo skolines prievoles, kurioms refinansuoti šia Sutartimi yra suteikiamas Kreditas refinansuojamų skolinių įsipareigojimų, įskaitant pagrindinę skolą, palūkanas, netesybas, kt.

Laiku grąžinti Kredito davėjo suteiktą Kreditą, sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą, kitas pagal Sutartį Kredito davėjui mokėtinas sumas t. Netesybas, Sutarties Bendrųjų sąlygų 7. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 penkias valandas informuoti Kredito davėją raštu arba Elektroniniais kanalais, jeigu Trečiajam asmeniui tapo žinomos arba Kredito gavėjui paskolos sutartis ir pasirinkimas pagrindas įtarti, kad gali tapti žinomos Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonės ir imtis kitų pagrįstų priemonių siekiant išvengti galimų nuostolių dėl pasinaudojimo Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonėmis.

Praradus Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemones informuoti Kredito davėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 penkias valandas Sutarties Bendrųjų sąlygų Be Kredito davėjo išankstinio rašytinio sutikimo neperleisti iš Sutarties kylančių savo teisių ir pareigų Tretiesiems asmenims.

Pateikti teisingus Asmens duomenis ir nesinaudoti kito asmens duomenimis, o pažeidus minėtą įsipareigojimą — atlyginti Tretiesiems asmenims bei Kredito davėjui visus dėl to pastarųjų patirtus nuostolius.

Vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir pagrįstus Kredito davėjo nurodymus Kredito gavėjui, susijusius su šia Sutartimi pvz.

Kredito gavėjo teisės: 3. Gauti Kreditą, jei a Kredito gavėjas suteikė Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, nurodytą Kredito paraiškoje ir Deklaracijojebūtiną Kredito gavėjo mokumui įvertinti ir ši informacija yra nepakitusi bei išlieka teisinga, tiksli ir išsami Sutarties sudarymo bei Kredito suteikimo metu, ir b Kredito davėjui įvertinus Kredito gavėjo mokumą, Kredito davėjas, vadovaudamasis Kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų mokumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, nusprendžia, kad Kredito gavėjas yra pajėgus vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, įskaitant finansinius įsipareigojimus, kuriuos prisiima pagal šią Sutartį, visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, ir c Kredito davėjas neatsisako dėl kitų pagrįstų priežasčių nei Lengvi pinigai internetu gavėjo mokumas suteikti Kredito gavėjui Kreditą.

Pablogėjus Kredito gavėjo finansinei situacijai, kreiptis į Kredito davėją dėl susidariusio įsiskolinimo mokėjimo dalimis grafiko sudarymo, Elektroniniais kanalais, registruotu paštu arba faksu pateikiant Kredito davėjui raštišką prašymą bei pablogėjusią finansinę situaciją pagrindžiančius dokumentus. Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad toks kreipimasis neįpareigoja Kredito davėjo išdėstyti susidariusį įsiskolinimą dalimis ar imtis kitų veiksmų, nebent imperatyvios įstatymų nuostatos nustatytų kitaip.

kur tuojau pat galite užsidirbti pinigų

Šioje Sutartyje nustatyta tvarka atsisakyti Sutarties ar ją nutraukti. Kredito gavėjas, sudaręs Sutartį, turi teisę naudotis Kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais. Kredito gavėjas Kredito davėjo paslaugomis gali naudotis Kredito davėjo nustatyta tvarka ir darbo laiku, kuris skelbiamas Tinklalapyje. Kredito davėjo pareigos: 3. Kredito davėjas privalo vadovaudamasis Kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų mokumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito paskolos sutartis ir pasirinkimas mokumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, bei atsižvelgdamas į Kredito gavėjo mokumo deklaracijoje, Kredito paraiškoje ir kitaip pateiktą informaciją įvertinti Kredito gavėjo mokumą ir atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Kredito gavėjas, remiantis Kredito davėjo turima informacija, nėra pajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Jeigu yra Sutarties Bendrųjų sąlygų 2. Elektroniniais kanalais ne vėliau kaip prieš 5 penkias darbo dienas pateikti Kredito gavėjui informaciją apie tai, jog keisis paslaugų teikimo tvarka, Kredito davėjo darbo laikas ar Kredito davėjo rekvizitai, bei pasikeitusią informaciją pateikti Tinklalapyje. Užtikrinti Kredito gavėjo Asmens duomenų apsaugą, tikslų, sąžiningą, teisėtą ir tinkamą tokių Duomenų tvarkymą, tik tam tikslui kuriam jie buvo gauti.

Saugoti, kaupti, tvarkyti informaciją apie Kredito gavėjo ir Kredito davėjo atliekamus veiksmus koduotu formatu serverio kietajame diske.

Teisininkas pataria: „Ką turėčiau žinoti sudarydamas paskolos sutartį?“ | svetesvingis.lt

Kredito davėjo teisės: 3. Atsisakyti suteikti Kredito gavėjui Kreditą jei a įvertinus Kredito gavėjo mokumą Kredito davėjas mano, jog Kredito gavėjas nėra pajėgus įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, arba b dėl kitų pagrįstų priežasčių.

Naujienų portalas AlytusPlius. Taip pat, kiekvieną antradienį nuo 14 iki 16 valandos E. Būtina užsiregistruoti iš anksto adresu: teisininkas verdiktas. Tai yra labai platus klausimas, apimantis daugelį aspektų.

Atsisakyti pratęsti Kredito terminą ar atlikti kitus Kredito gavėjo prašomus Sutarties pakeitimus. Tokio pobūdžio Sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Kredito gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį