Savarankiškai dirbanti prekyba. Geros žinios dirbantiems savarankiškai: fiksuotą išmoką gauti bus lengviau


Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybė teikia paramą savarankiškai dirbantiems asmenims.

Sodros valdybos vadovybė

Prašymus išmokai gauti Užimtumo tarnybai savarankiškai dirbantieji gali teikti nuo balandžio 5 d. Kas turi teisę gauti išmoką?

savarankiškai dirbanti prekyba

Teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje: individualių įmonių savininkai; mažųjų bendrijų nariai; tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys ; fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos savarankiškai dirbanti prekyba kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d.

Savarankiškai dirbantys asmenys turi atitikti visas šias sąlygas: 1 jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos; 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nedirba pagal darbo sutartį ar neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių ir negauna su darbo santykiais susijusių pajamų; 3 juridinio asmens atveju — neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo jo vykdomų savarankiškų veiklų skaičiaus.

Vyriausybė tokiam siūlymui trečiadienį pritarė, Seime sprendimas bus priimamas kitą savaitę. Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, daugelis savarankiškai dirbančių asmenų buvo priversti nutraukti arba iš dalies apriboti savo veiklą, todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlė išeitį: fiksuoto dydžio išmoką, kuri siekia eurus už mėnesį. Jei išmoka bus mokama už nepilną mėnesį, ji bus proporcingai mažesnė. Kas galės gauti išmokas pagal patikslinimą?

Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą. Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Geros žinios dirbantiems savarankiškai: fiksuotą išmoką gauti bus lengviau

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui skyrimo. Pagalba: — Išankstinė registracija savarankiškai dirbantiems asmenims. Patvirtinę savo teikiamus savarankiškai dirbanti prekyba, privalėsite pažymėti apsilankymo laiką, kurį pasirinkus bus paskirtas atsakingas specialistas.

savarankiškai dirbanti prekyba

Jei bus neatitikimų pateiktoje informacijoje, su jumis bus susisiekta. Atvykti į Užimtumo tarnybą nereikės.

savarankiškai dirbanti prekyba

Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotas savarankiškai dirbantis asmuo prašymą gali pateikti prieš tai susisiekęs su savo specialistu, kuris suteiks informaciją, kaip pateikti prašymą. Prašymus bus galima pateikti: iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas; paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas.

Subsidijos savarankiškai dirbantiems asmenims karantino laikotarpiu

Klientų aptarnavimo skyrių kontaktus rasite  čia. Prašymas skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui gali būti pateiktas tik vieną kartą.

Kada ir kokio dydžio išmoka skiriama?

savarankiškai dirbanti prekyba

Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas įvertins, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka visas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas ir priims sprendimą skirti arba neskirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui.

Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims dydis yra lygus vienam einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžiui — Eur. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas yra trumpesnis nei kalendorinis savarankiškai dirbanti prekyba, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.

Kas skiria ir kas moka išmoką?

Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas, moka — Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ar jos paskirta Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga. Išmoka gali būti išieškoma nustačius, kad buvo išmokėta neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų, asmuo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti.

Dirbantiems savarankiškai: ką daryti norint gauti išmoką

Išieškojimo procedūras atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Kada išmokos mokėjimas nutraukiamas?

savarankiškai dirbanti prekyba

Išmokos mokėjimas nutraukiamas per 1 darbo dieną atsiradus bent vienam iš šių pagrindų: 1 Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas; 2 asmuo nebeatitinka bent vienos iš Užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų išmokai savarankiškai dirbančiam asmeniui skirti ir mokėti.

Užimtumo tarnybos informacija.