Simbolines taisykles. Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo


Šios taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei jų filialų simbolinių pavadinimų darymą ir rašymą.

simbolines taisykles

Simboliniai pavadinimai daromi iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme. Įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimams, daromiems iš žodžių ar žodžių junginių, turinčių tiesioginę reikšmę, taikomi kitais teisės aktais nustatyti darymo ir rašymo reikalavimai.

Įmonių pavadinimų sudarymas

Simboliniais pavadinimais gali eiti bendrinėje lietuvių kalboje vartojami žodžiai ir tam tikri žodžių junginiai. Vienažodžiai simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš upių ar ežerų vardų, žmonių ir mitologinių vardų, augalų, gyvūnų, gamtos reiškinių pavadinimų ar kitokių daiktavardžių, pvz. Simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš daiktavardžių su pažyminiais - daiktavardžiais, būdvardžiais paprastai įvardžiuotinės formosskaitvardžiais, pvz.

simbolines taisykles

Pažyminiu einantys kiekiniai skaitvardžiai gali būti rašomi skaitmenimis, pvz. Simbolinius pavadinimus galima daryti iš nelinksniuojamų lietuvių kalbos žodžių, įvairių žodžių formų, daiktavardžių su prielinksniais ir kitokių prasmingų konstrukcijų, pvz. Galimi dirbtiniai simboliniai pavadinimai, gramatine sandara panašūs į simbolines taisykles kalbos žodžius.

  1. Tai plačiau bus paaiškinta skyrelyje apie vienų kvantorių keitimo kitais dėsnius.
  2. Simbolinės dovanos | Simbolinė dovana kiekvienam | Breto
  3. Šios taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei jų filialų simbolinių pavadinimų darymą ir rašymą.

Dirbtiniai simboliniai pavadinimai gali būti simbolines taisykles iš bendrinėje lietuvių kalboje vartojamų žodžių su įvairiomis priesagomis ar galūnėmis, pvz.

Galimi iš sutrumpinimų ar kitaip dirbtinai sudaryti ir lietuviškomis raidėmis rašomi simboliniai pavadinimai, kurių pabaiga atitinka lietuvišką galūnę, pvz.

Galimi pavadinimai, sudaryti iš dirbtinio žodžio su jam priklausomais gramatiškai susijusiais dėmenimis, pvz. Simboliniais pavadinimais gali eiti antikinių senovės simbolines taisykles ir lotynų kalbų žodžiai, ypač jei įmonės, įstaigos, organizacijos veikla yra kultūrinio ar humanitarinio pobūdžio, pvz.

Iš susijungusių įmonių, įstaigų simbolines taisykles organizacijų simbolinių pavadinimų gali būti sudarytas jungtinis simbolinis pavadinimas, pvz.

Simboliniai pavadinimai rašomi su kabutėmis ir pradedami didžiąja raide. Daugiažodžių pavadinimų didžiąja raide rašomas tik pirmasis žodis ir į pavadinimą įeinantys tikriniai daiktavardžiaipvz.

simbolines taisykles

Prieš simbolinį pavadinimą einantis žodis ar žodžių junginys, žymintis įmonės, įstaigos ar organizacijos teisinę formą arba rūšinį pavadinimą, sakinio viduje rašomas mažosiomis raidėmis, pvz. Teisinę formą galima nurodyti santrumpa, pvz. Teisinė forma ar jos santrumpa gali būti rašoma ir po simbolinio pavadinimo, pvz.

Naujienos - Bažnytinio paveldo muziejus

Simboliniai pavadinimai nedaromi tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio žodžiųpvz. Simboliniai pavadinimai nedaromi iš gyvenamųjų vietų vardų be papildomų žodžių, pvz.

simbolines taisykles

Simboliniai pavadinimai negali būti sudaryti iš nenorminių žodžių arba su jais ar nenorminės darybos būdu. Simboliniai pavadinimai nedaromi iš lietuvių kalbos klaidomis laikomų svetimybių barbarizmų ar hibridų, kitų nenorminių žodžių, pvz.

Neteiktini lietuvių kalbos žodžių darybos taisyklėms prieštaraujantys sudurtiniai simboliniai pavadinimai, pvz. Neteiktini simboliniai pavadinimai iš begalūnių dirbtinių žodžių, pvz. Neteiktini simboliniai pavadinimai, kuriuos sudarantys žodžiai nesusieti gramatiškai linksniu, gimine, skaičiumipvz.

Simbolinė logika

Neteiktini simboliniai pavadinimai su rašybos klaidomis, pvz. Simboliniais pavadinimais nelaikytini tokie pavadinimai, kurių pagrindinis žodis yra įmonės, įstaigos ar organizacijos rūšinis pavadinimas, pvz. Tokie pavadinimai yra tiesioginės reikšmės ir rašytini be kabučių. Juridinių asmenų pavadinimų registravimo naujovės Kaip jau esame informavę, m.

simbolines taisykles

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 76 punkte nurodytus dokumentus, Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją prekybos signalai diagramoje dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai per 6 darbo valandas pranešus Registro tvarkytojui, kad prašomas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, Registro tvarkytojas priima sprendimą laikinai juridinio asmens pavadinimo į Registrą neįtraukti, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.

Simbolinės dovanos

Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 76 punkte nurodytus dokumentus ar prašymą įregistruoti juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, taip pat pakeistus steigimo dokumentus dėl juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo pasikeitimo, kai pavadinimas anksčiau nebuvo laikinai įtrauktas į Registrą, ir per 6 darbo valandas negavęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informacijos, kad prašomas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, nustato, ar pavadinimas nėra tapatus kitiems juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimams, taip pat laikinai įtrauktiems į Registrą pavadinimams ir prekių ženklams, įregistruotiems Prekių ženklų registre.

Nustatant tapatumą, nevertinami teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpa. N-2 pakeistos Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės, patvirtintos m. Primename, kad nuo m.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija Registrų centrą konsultuos dėl visų teikiamų registruoti juridinių asmenų pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Kitą informaciją, susijusią su įmonių, įstaigų ir simbolines taisykles pavadinimais, rasite čia:.